isi_STORE

Aplikacije su kategorizirane kako bi potencijalni korisnici (ulagači, tvrtke, donatori itd.) lako i jednostavno mogli pretraživati bazu aplikacija.